Så här går det för Center­partiet

Om det var val i dag skulle Centerpartiet få 4,9 procent av rösterna (±0,9 procentenheter).

C ligger just nu under sitt valresultat (−1,9 procentenheter), men har under den senaste månaden inte haft några stora opinionsförändringar.

Senaste uppdateringen:

Väljarstöd under mandatperioden

Med 90 procents sannolikhet ligger partiets stöd i det här intervallet. Ju längre från valet vi kommer, desto större blir osäkerheten.

Historiskt stöd för Centerpartiet

Sedan 1994 har partiet som mest haft 12,6 procent i opinionsstöd (maj 2017) och som lägst 3,7 procent (maj 2013).

Partiets stöd i dag är det högsta sedan februari 2023.

I ett historiskt perspektiv är partiets väljarbackning just nu lågt. Centerpartiets stöd i dag är lägre än under 81 procent av tiden sedan 1994. Ser vi till de fem senaste åren är motsvarande siffra 73 procent.

Muharrem Demiroks partiledarskap

Centerpartiet leds sedan februari 2023 av Muharrem Demirok. När Demirok tillträdde hade partiet ett stöd på 5,1 procent. I dag ligger man på 4,9 procent (−0,2 procentenheter).

Så här har Centerpartiets opinionsstöd sett ut under de senaste partiledarskapen.

Annie Lööf

2011–2023

Maud Olofsson

2001–2011

Om det var val i dag...

Skulle C klara spärren?
Väldigt troligt
>95 %
Skulle C förbättra sitt valresultat?
Väldigt osannolikt
<5 %
Skulle C slå V?
Väldigt osannolikt
<5 %

De senaste opinionsmätningarna