Så här går det för Krist­demokraterna

Om det var val i dag skulle Kristdemokraterna få 3,5 procent av rösterna (±1,0 procentenheter).

KD ligger just nu under sitt valresultat (−1,8 procentenheter), men har under den senaste månaden inte haft några stora opinionsförändringar.

Senaste uppdateringen:

Väljarstöd under mandatperioden

Med 90 procents sannolikhet ligger partiets stöd i det här intervallet. Ju längre från valet vi kommer, desto större blir osäkerheten.

Historiskt stöd för Kristdemokraterna

Sedan 1994 har partiet som mest haft 13,6 procent i opinionsstöd (februari 1999) och som lägst 3,0 procent (april 2014).

I ett historiskt perspektiv är partiets väljarbackning just nu lågt. Kristdemokraternas stöd i dag är lägre än under 84 procent av tiden sedan 1994. Ser vi till de fem senaste åren är motsvarande siffra 86 procent.

Ebba Buschs partiledarskap

Kristdemokraterna leds sedan april 2015 av Ebba Busch. När Busch tillträdde hade partiet ett stöd på 3,9 procent. I dag ligger man på 3,5 procent (−0,3 procentenheter).

Så här har Kristdemokraternas opinionsstöd sett ut under de senaste partiledarskapen.

Göran Hägglund

2004–2015

Om det var val i dag...

Skulle KD klara spärren?
Osannolikt
23 %
Skulle KD förbättra sitt valresultat?
Väldigt osannolikt
<5 %

De senaste opinionsmätningarna