Öppen data och kod

Vi tror på transparens och öppen data. Därför publicerar vi både kod och data öppet.

Data

Alla opinionsmätningar som modellen tar som input finns publicerade på Github (2002­–).

De de senaste tidsserierna över partiernas hittar du i filen timeseries.csv. Den här filen uppdateras automatiskt vid varje ny körning.

För varje parti finns tre värden:

  • p50: Representerar vår skattning för partiets väljarstöd vid tidpunkten.
  • p5 och p95: Representerar osäkerheten. Med 90 procents sannolikhet låg partiets sanna väljarstöd inom det här spannet vid tidpunkten.

Kod

Botten Ada är skriven i R. Koden finns publicerad på Github.

Du kan ladda ner ett R-objekt med den senaste körningen här. Objektet innehåller all stan-kod, data i stan-format samt 1000 dragningar från posteriorfördelningen. För att förenkla arbete med detta objekt, se R-paketet på github.

Licens

Data och kod är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens, vilket innebär att du kan använda den icke-kommersiellt med samma villkor.

Creative Commons-licens