Så här går det för Sverige­demokraterna

Vår prognos är att Sverigedemokraterna får 20,4 procent av rösterna (±3,9 procentenheter) .

SD skulle kunna vara rätt säkra på att få 58 mandat och troligen komma upp i 74 mandat (i dag har man 62). Vid ett riktigt starkt val skulle man kunna nå 87 platser.

Sverigedemokraternas opinionsmätningar senaste året – och prognos för valdagen

Sverigedemokraterna väntas på valdagen få omkring 20,4 procent av rösterna. Med 90 procents sannolikhet landar partiet mellan 16,2 och 24,0 procent.

Så resonerar Ada kring SD:s opinionssiffror och prognos

Prognosen använder föregående vals resultat (17,5 procent för SD) och SCB:s partisympatiundersökning i maj (17 procent) som riktmärke. Ju närmare valet vi kommer, desto större vikt ges opinionsmätningarna.

Sverigedemokraterna har ett rykte av att vara underskattade i opinionen. Det stämde inför valen 2014, men 2018 låg partiet tvärtom högre i opinionsmätningarna än sitt valresultat veckorna innan valet.

För Ada är slutsatsen att vi bör förhålla oss till SD:s opinionssiffror med en relativt stor osäkerhet.

Hur sannolikt är det att...

SD förbättrar sitt valresultat från 2018?
Troligt
89 %
SD blir större än M?
Troligt
73 %
SD blir större än S?
Väldigt osannolikt
<5 %
SD tillsammans med M, KD och L bildar majoritet?
Fullt möjligt
54 %

Så här räknar vi sannolikheter

Modellen simulerar tusen val. Sedan räknar vi till exempel i hur många av dessa val slår sitt föregående valresultat. Det här ger oss en sannolikhet för olika utfall.

Modellen beaktar bland annat följande:

  • Hur mycket varje opinionsinstitut över- och underskattat partierna historiskt.
  • Hur bra opinionsindustrin som helhet varit att mäta partiernas väljarstöd.
  • Stödröstande och möjlighet till valspurt för små partier.
  • När intervjuerna i opinionsmätningarna är gjorda och hur många intervjuer som gjorts.

Läs mer om metoden här.

De senaste opinionsmätningarna

MätningVäljarstödFörändring
Skop
10 sep.
19,3 % −0,1
Demoskop
10 sep.
20,5 % 0,0
Skop
9 sep.
19,4 % −0,4
Ipsos
9 sep.
21,0 % +0,6
Sifo
9 sep.
20,7 % +0,5
Novus
9 sep.
21,2 % +0,2
Skop
8 sep.
19,8 % +0,1
Sifo
8 sep.
20,2 % −0,8
Novus
8 sep.
21,0 % +0,4
Skop
7 sep.
19,7 % +1,6
Sifo
7 sep.
21,0 % +1,0
Novus
7 sep.
20,6 % +0,7
Skop
6 sep.
18,1 % −0,7
Ipsos
6 sep.
20,4 % −1,8
Sifo
6 sep.
20,0 % +0,4
Novus
6 sep.
19,9 % −0,1
Skop
5 sep.
18,8 % +0,8
Demoskop
5 sep.
20,5 % −0,1
Sifo
5 sep.
19,6 % +0,2
Novus
5 sep.
20,0 % +0,2

Förändring avser föregående mätning från samma institut.

Ladda ner data

Du hittar alla mätningar sedan 2002 i csv-format på Github.